• Jenefeldt

    Tips är ju att skjuta med långa slutartider. Då menar jag i flera minuter. Då finns det stor chans att du får med blixten.

  • Körde med så lång slutartid som jag kunde (minsta bländare: f22)

    Skulle behövt ett ND-filter…

  • Jenefeldt

    Använde du även “bulb”-mode? så att slutaren inte stänger sig förrän du gör det.