Oskars student

written by Erik Forsberg on June 28, 2011 in Familj with no comments">no comments

Sådärja. Så var Oskar student och klar med gymnasieskolan.

Tre år har det pluggats på samhällsprogrammet med inriktning samhälle uppe på Olympiaskolan.

Men något stort firande hann vi inte med. Oskar och Emmy drog nästan direkt tillbaka till Sweden Rock i Norje.