Nu har Helena börjat samla sina blommor på nätet. Version 1.0 ligger ute nu och uppdatering kommer ske efterhand som hennes växter börjar blomma.

Helenas