Mamma blev utnämnd till Årets förebyggare vid missbruksförebyggande seminariet med motiveringen:

Mottagaren av ”Årets förebyggare 2006” delas ut till en kvinna som med ett brinnande engagemang arbetar för barn som lever i missbrukets skugga. Med värme, kunnighet och generositet bidrar hon till att fler barn får tillgång till Linus-grupperna, som är en viktig insats för utsatta barn. Hon medverkar på ett föredömligt sätt kring det pågående teaterprojektet Alkohålet och genom sin satsning höjer hon kvaliteten på det arbetet både nu och framöver.

Läs mer på Helsingborg Stad.