fon router

Idag levererades min nya FON-router med bud.

FON’s idé är att tillhandahålla en plattform som gör det enkelt att dela med sig av sitt trådlösa bredband (WiFi).

Med en FON-router installerad till din bredbandskoppling så får du tillgång till trådlöst bredband i hemmet – utanför hemmet får du ta del av en del av det trådlösa bredband som andra FONeros (medlemmar i FON) delar med sig av.

Läs mer här!