http://www.myfootprint.org/

Gå in på www.myfootprint.org och testa hur stort ditt ekologiska fotavtryck är. Genom att svara på frågor om mat, boende, resor mm så får du reda på hur du belastar miljön. Om alla skulle leva som jag gör skulle det behövas 2,3 jordklot 🙁