Nu finns pettzon online. Bakom den sidan döljer sig Anders Pettersson, min co-driver & tekniker-kollega bl a under det intensiva julspelet.

Blogged with Flock