Det var på tiden, men nu finns TPtest 5 till Mac. Gott!