Kapten Helena, originally uploaded by hepp.

Äntligen lite sol så idag blev det lite skön slösegling i Sundet. Helena styrde med säker hand. Men det är svårt med rorkult: vilket håll svänger båten om jag drar åt det här hållet…?