fon router

Jag har nu 3 st extra FON-routers. Vill du ha en? Hojta till!