Ett tips till Alliansen och framförallt Centern och Folkpartiet: läs på om Liberalism på Wikipedia…

Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi och ekonomisk åskådning som arbetar för individens frihet i relation till staten samtidigt som den efter sociala reformer vill ge större utrymme för medborgarnas möjligheter att utvecklas. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat äganderätt inkluderas också i många definitioner. Som ett led i att garantera individen frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären.

En sång för FRA

Läs mer om FRA här:

Och här kan du se hur riksdagsledamöterna röstade.