Denna eleganta cykel heter Strömmen #1 och tillverkas av Strömmen Manufaktur i Västerås. Cyklarna byggs av en dagverksamhet, cykelstallet i Västerås där individer med psykosociala- och fd missbruksproblem tillbringar sina dagar med att reparera cyklar samt återvinna och källsortera gamla cykelvrak.

Cool!

Cykel Strömmen no 1