Tänk att jag blev farfar i december.

Den 27 december 2020 föddes finaste Elsa, Oskar och Cecilias dotter.