Idag börjar FRA-lagen gälla

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera och publicera på din blogg.

(via jardenberg & infallsvinkel)