Oskars student

Sådärja. Så var Oskar student och klar med gymnasieskolan. Tre år har det pluggats på...

Read More